شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین مجتمع کشاورزی و دامپروری کشور است که با ارائه محصولات متنوع لبنی، زراعی، باغی و فرآورده های حاصل از آنها نقش به سزائی را در سبد غذائی مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند این شرکت به منظور سهولت دسترسی هموطنان عزیزمان به محصولات خود اقدام به راه اندازی بازارچه الکترونیکی نموده است.

لبنیات مغانه 

بی نظیر در کیفیت


محصولات لبنی
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

محصولات پروسس میوه

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

محصولات باغی

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

محصولات زراعی 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

محصولات کارخانه قند 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

محصولات کارخانه رب 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

کارخانه های تولیدی

ما یک گروه بزرگ اقتصادی هستیم.