اجرا و کنترل استراتژی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • مروری بر مراحل تدوین استراتژی
  • اجرای استراتژی و اهمیت آن
  • معرفی برخی از ابزارهای کاربردی در جهت پیاده‌سازی استراتژی
  • طراحی نقشه استراتژی
  • به‌کارگیری فرآیندهای ارزش افزا
  • بهره‌وری از دارایی‌های نامشهود
  • هم‌راستا سازی ارکان سازمان با استراتژی‌های در حال اجرا
  • مدیریت تحولات در اجرای استراتژی
  • نقش کنترل در پیاده‌سازی استراتژی
  • کارگاه آموزشیتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
شروع - ۱۰:۴۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
پایان - ۱۰:۴۷ Turkey
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.