دسته بندی ها
ماست مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
کره پاستوریزه مغانه
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
شیر خشک مغانه
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
گیلاس
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
اتمام موجودی
هلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
اتمام موجودی
شیر مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
خیار شور مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
زیتون مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
شکر مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
ذرت مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
یونجه مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
گندم مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
دوغ مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
جدید
رب مغانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR