خدمات راه اندازی باشگاه مشتریان

(بررسی 0)

خدمات باشگاه مشتریان باید بر اساس نیاز کاربران طراحی شود. طراحی باشگاه مشتریان باید برای کاربر به قدری ارزشمند باشد که شخص با افتخار عضویت خود را به دایره نزدیکان اعلام کند. نام دیگر باشگاه مشتریان باشگاه وفاداری است.

500,000 ﷼ 500000.0 IRR 500,000 ﷼

500,000 ﷼

  • استان
  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.