خدمات لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی مالیاتی

(بررسی 0)

دفاع مالیاتی اعتراض رسمی شخصیت حقیقی یا حقوقی به مالیاتی است که از سوی سازمان امور مالیاتی، مشموله پرداخت آن شده است. دفاع مالیاتی مشاوره و پیگیری امور مالیاتی است که با استفاده از قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی و نیز تنظیم لایحه دفاعی انجام می شود.
دفاع مالیاتی از سودمندترین کارها برای اعلام اعتراض به مالیات وضع شده است. به کمک این روش است که مؤدیان مالیاتی می توانند پس از انجام حسابرسی از حقوق خود دفاع کرده و مالیات بیشتر پرداخت نکنند.

500,000 ﷼ 500000.0 IRR 500,000 ﷼

500,000 ﷼

  • استان
  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.