دسته بندی ها
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR