دسته بندی ها
خدمات داوری و حل اختلافات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انبارگردانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی فنی شرکتها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی املاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اخذ کد اقتصادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حمل و نقل بین‌الملل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات واگذاری حق اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات استرداد لاشه چک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با صدور چک بلامحل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه چک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه برات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه سفته
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه برات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ترجمه متون تخصصی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR