دسته بندی ها
کنترل کیفی آفت کش های شیمیایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات آبکاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات پوشش پلاسمایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات خوردگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR