دسته بندی ها
خدمات طراحی فضاهای زیرزمینی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اکتشاف معدن با دستگاه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مطالعات فنی و تکنولوژی تولید
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات زون بندی ژئوتکنیک معدن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR