دسته بندی ها
فیزیوتراپی در منزل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تزریقات و پانسمان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سونوگرافی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تست نوار قلب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ساکشن در منزل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ماساژ در منزل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
گفتار درمانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام ماموگرافی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام انواع اسکن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات آندوسکوپی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام MRI
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات کار درمانی در منزل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
شنوایی درمانی و تجویز سمعک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
رادیولوژی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام کلیه آزمایشات بالینی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
درمان زخم پای دیابتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم قندخون بیماران دیابتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR